Obdarujte svojich najmilších
Darcekova poukazka
-->

Chlorella &

JAČMEŇ

Prečo jesť zelené potraviny?
Zelené potraviny najvyššej kvality CHLORELLA PYRENOIDOSA a JAČMEŇ (Green Ways) ...

Vyskúšajte "rybie"

PROCEDÚRY

Či už trpíte kožnými ochoreniami (akné, neurodermatitída, psoriáza), zhrubnutou kožou na nohách, alebo máte len príliš suchú pokožku ...

Garra Rufa

DR. RYBA

Garra rufa "Doktor ryba" dorastá do dĺžky až 14 cm. Pochádza z Jordánska, z rieky Eufrat a Tigris, ako aj z niekoľkých pobrežných riek severnej Sýrie a južného Turecka.

GARRA Centrum

Partizánske

Veľmi radi by sme Vás privítali v našom Garra Centre v Partizánskom. Vznikli sme ako mladšia sestra akvaristiky Morské Centrum ...

Prevádzkový poriadok

Pedikúra, manikúra, celotelový kúpeľ - prevádzkový poriadok

Tento prevádzkový poriadok určuje hygienické a epidemiologické zásady a opatrenia, ktoré je potrebné dodržiavať pri poskytovaní osobných služieb obyvateľstvu – pedikúra, manikúra, kúpeľ.

a) identifikačné údaje prevádzkovateľa zariadenia
názov a adresa prevádzky, v ktorej budú služby poskytované: Garra Centrum, Mostová 381, Partizánske
obchodné meno, názov firmy: SEA Centrum
adresa prevádzkovateľa: Mostová 381, Partizanske
IČO:
telefonický kontakt: 0905792431
email:danostefkovic@gmail.com
počet pracovníkov pracujúcich v prevádzke:1 z toho na jednej zmene:1
otváracie hodiny prevádzky:po-pia 9.00-17.00, sob 9.00-12.00

b) druh a spôsob poskytovania služieb
Druh a spôsob poskytovania služieb: pedikúra, manikúra - pred úkonom sa klientovi dezinfikuje ošetrovana časť tela. Klient si ponorí nohy (ruky) do nadrže s rybami Garra rufa, a tie mu jemným ohryzkávaním vyhladia pokožku chodidiel (dlaní). Po procedure sa klientovi poutierajú potrebné časti tela a vmasiruje sa gel na ošetrovane miesta.

Celotelový kúpeľ - klient sa celý ponorí do nádrže s rybkami Garra rufa, a tie mu jemne okusuju šupinatu kožu na celom tele. Klient sa môže po procedúre osprchovať.

c) podmienky prevádzky a zásady bezpečnosti a ochrany zdravia zákazníkov a zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zamestnancov zariadenia
Pred procedúrou je nutné dodržať hygienické opatrenia a iné špecifické zásady aj kvôli rybkám Garra rufa:
- pred procedúrou sa doma osprchujte
- nenatierajte sa žiadnym krémom, ani lekárskymi kožnými masťami (kortikoidy....)
- nevoňavkujte sa, nepoužívajte antiperspiranty
- nepite alkoholické nápoje ani neužívajte drogy

V prevádzke dodržujeme hygienické a protiepidemické predpisy a opatrenia. Za ich dodržiavanie je zodpovedná Zuzana Štefkovičová, ktorá zabezpečuje ochranu pred prenosnými chorobami.

Prevádzka musí byť udržiavaná v čistote a poriadku. Pracovníci vykonávajúci obsluhu zákazníkov musia dbať na dodržiavanie osobnej hygieny a to:
- mať čistý pracovný odev
- po každom skončení obsluhy zákazníka si umyť ruky vlastným antibakteriálnym mydlom pod tečúcou vodu a dezinfikovať ruky dezinfekčnými prostriedkami, mať vlastný uterák.

V zariadení musí byť na vhodnom a dostupnom mieste lekárnička prvej pomoci, vybavená v súlade s Vyhláškou Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 554/2007 o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia starostlivosti o ľudské telo.

Pri poranení zamestnanca alebo zákazníka, alebo pri krvácaní zákazníka v súvislosti s výkonom sa postihnuté miesto musí bezodkladne opláchnuť vodou a následne dezinfikovať. V prípade znečistenia rúk biologickým materiálom sa ruky musia umyť a dezinfikovať prípravkom s baktericídnym a virucídnym účinkom .....Deconal.....

Prevádzka je vybavená dostatočným množstvom čistiacich a dezinfekčným prostriedkov, ako aj čistej bielizne. Pri každom zákazníkovi použiť výlučne čistý uterák. Každý klient dostane v prevádzke prezúvky.

Dovolené je používať len zdravotne neškodné dezinfekčné výrobky a gély.

d) technické vybavenie nádrží s rybami Garra rufa pre dostatočnú hygienu a dezinfekciu
Nádrže s vodou obsahuju ozonizer, ktorý zabraňuje akémukoľvek množeniu mikroorganizmov, baktérií alebo pliesní. Okrem toho zabezbečuje dostatočné okysličovanie filtrovanej vody.
Filtrácia celotelovej nádrže je vybavená UV lampou.
Filter udržiava vodu priezračne čistú bez rybích výkalov. Filter sa ručne čistí 1 krát týždenne. Okrem toho sa do vody v nádrži 2 krát týždenne pridáva biocídny dezinfekčný prostriedok Deconal.
UV-C lampa je v prevádzke v noci a ničí zostatkové mikróby v celom objekte centra.

e) postup pri mechanickej očiste a dezinfekcii povrchových plôch miestností a ich vybavenia

Vlhká mechanická očista a dezinfekcia pracovných plôch, podláh a zariadení na osobnú hygienu sa musia vykonávať denne pred začatím alebo po skončení prevádzky a priebežne počas výkonu práce.

Plochy zariadení prichádzajúce do priameho kontaktu s telom zákazníka sa musia umývať a dezinfikovať po každom zákazníkovi prípravkom na to určeným.

Vlhká mechanická očista umývateľných povrchov stien a nábytku sa musí vykonávať raz týždenne.

Pri používaní dezinfekčného prípravku postupujeme podľa priloženého návodu výrobcu a dodržiavame doby expozície. Ak pri obsluhe zákazníka vzniká odpad, ten sa musí odstraňovať po každom zákazníkovi a zhromažďovať v uzatvárateľných nádobách. Nádoby na odpad sa musia denne vyprázdňovať, čistiť a dezinfikovať.

Základná oprava všetkých náterov zariadenia a maľovanie je vykonané najmenej raz za dva roky.
Používané dezinfekčné prostriedky v prevádzke:
Prostriedky na dezinfekciu plôch: Deconal DE

f) spôsob skladovania a manipulácie s bielizňou
V zariadení musí byť dostatočné množstvo bielizne, primerané predpokladanému počtu zákazníkov. Pre každého zákazníka musí byť použitá čistá bielizeň.
Pri manipulácii s bielizňou nesmie dôjsť k vzájomnému styku či zámene čistej bielizne a použitej bielizne.
Čistá bielizeň je v dostatočnom množstve uložená v uzatvárateľnej skrinke, použitá bielizeň je odkladaná do plastového uzatvárateľného koša, z ktorého je denne odvážaná na pranie. V zariadení nie sú vyčlenené priestory na dosúšanie bielizne, preto sa tu táto činnosť nevykonáva. Bielizeň si perieme doma s prídavkom pracieho prostriedku s dezinfekčným účinkom, prípadne s použitím vyvárky a následným vyžehlením. Čistú bielizeň prenášame v jednorazových plastových obaloch – igelitové tašky.


g) spôsob a frekvenciu upratovania zariadenia

Prevádzka je udržiavaná v čistote a poriadku. Dezinfekcia stien, podláh a zariadenia je vykonávaná pravidelne každý deň. Je zabezpečené pravidelné vetranie prevádzky. Používajú sa biocídne prípravky Deconal vyrobene a registrovane v Nemecku.

h) spôsob nakladania s odpadom, jeho odstraňovanie, frekvenciu vyprázdňovania odpadových nádob
Tuhý komunálny odpad sa zbiera v uzatvárateľných a umývateľných nádobách a denne sa vynáša. Nádoby sa denne čistia a dezinfikujú. Odvoz TKO zabezpečuje 1 krát týždenne mesto Partizanske.

Prevádzkový poriadok zariadenia musí byť sprístupnený na vhodnom a viditeľnom mieste.

Garra Centrum on facebookGarra Centrum Partizánske